pogrešna upotreba

pogrešna upotreba
• misuse
• misusage

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.

Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • katakreza — katakréza ž DEFINICIJA 1. lingv. pogrešna ili nelogična uporaba riječi [manja polovica] 2. jez. knjiž. retorička figura uporabe riječi u značenjima koje one zapravo nemaju ETIMOLOGIJA grč. katákhrēsis ← kata + khrēsis: upotreba …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”